Let op! Maak jij gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR)? 

Sommige verhuurders maken gebruik van de kleine ondernemersregeling, kortweg KOR. Deze regeling houdt in dat als je in een jaar minder dan € 1.883 BTW betaalt, je minder belasting of zelfs helemaal geen BTW hoeft te betalen.  Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe regeling: de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). In plaats van korting op de btw, kunt je vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling. 

Wat verandert er?
Als je gebruikmaakt van de nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden. De omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar. En je bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Ook voor BV’s
Maar er verandert meer. De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Wanneer moet ik actie ondernemen? 

Aanmelden voor de nieuwe regeling kan vanaf 1 juni 2019. Met een formulier dat dan op de website van de Belastingdienst staat. Zorg dat de aanmelding vóór 20 november binnen is als je vanaf 1 januari 2020 gebruik wil maken van de regeling. 

 

Niet altijd voordelig

Kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling, de OVOB, is niet in alle gevallen voordelig.Met name in situaties waarin de herzieningsperiode nog loopt, kan een verzoek tot aanpassing van de OVOB ervoor zorgen dat je een (substantieel) deel moet terugbetalen van de omzetbelasting die je voorgaande jaren hebt teruggevraagd. Zorg dus dat je goed advies inwint voordat je een keuze maakt. Rijkse accountants & adviseurs kan je adviseren bij het maken van de regeling.

 

 

Bronnen: www.belastingdienst.nl, Rijkse Accountants & Adviseurs / Minigids fiscale regelingen en je vakantiehuis verhuren - Welcome in Zeeland